Viktig informasjon om Koronaviruset

Priser


Konsultasjon, fremmøte, 20-25 min.: 1400 kr

Videokonsultasjon, 15-20 min.: 895 kr

Telefonkonsultasjon, 10-20 min.: 500-800 kr

Kontroll, fremmøte innen 4 mnd., kort (< 15 min.): 800 kr

Hygienetillegg: 50 kr

Kirurgisk fjerning av føflekk, hudkreft: 1500-2950 kr 

Biopsi: 1250 kr

Materiell ved biopsi: 250 kr

Materiell ved operasjon: 400 kr

Materiell ved kryo-/ frysebehandling: 150 kr

PDT, Fotodynamisk terapi: 1 felt: 2500

2 felt: 3500

Prøvetaking (bakterie-, sopp-): 100 kr

Resepter/Attester: 100-500 kr

Botox mot rynker eller uønsket svetting:Pris etter avtale