Viktig informasjon om Koronaviruset

Priser


Konsultasjon, fremmøte, 20-25 min.: 1500 kr

Videokonsultasjon, 10-20 min.: 850 kr

Telefonkonsultasjon, 10-20 min.: 500-850 kr

Kontroll, fremmøte innen 4 mnd., kort (< 15 min.): 850 kr

Kirurgisk fjerning av føflekk, hudkreft : 1950-2950 kr 

Biopsi: 1500 kr

Materiell ved kryo-/ frysebehandling: 150-250 kr

PDT, Fotodynamisk terapi: 1 felt, per behandling: 1750 kr

2 felt: 2250 kr

Prøvetaking (bakterie-, sopp-): 100 kr

Resepter/Attester: 100-500 kr

Botox mot rynker eller uønsket svetting:Pris etter avtale