Viktig informasjon om Koronaviruset

Priser


Konsultasjon, fremmøte, 20-25 min.: 1250 kr

Videokonsultasjon, 15-20 min.: 895 kr

Telefonkonsultasjon, 10-20 min.: 500-750 kr

Kontroll, fremmøte innen 4 mnd., kort (< 15 min.): 750 kr

Kirurgisk fjerning av føflekk, hudkreft: 1250-2000 kr 

Biopsi: 1250 kr

Materiell ved biopsi: 250 kr

Materiell ved operasjon: 400 kr

Prøvetaking (bakterie-, sopp-): 100 kr

Resepter/Attester: 100-500 kr

Botox, mot uønsket svetting i armhuler og evt. rynkebehandling :Pris etter avtale